Klachtenregeling

Klachtenregeling voor aangesloten partijen

Heeft u een geschil met een aangesloten partij van Sint En Piet Keurmerk? Geeft u deze dan spoedig door. Wij zullen uw klacht uiterst serieus behandelen.

Wij zullen de klacht samen met de keurmerkhouder bespreken en is deze gegrond dan kan er samen met u gezocht worden naar een passende oplossing. Lukt het niet om er samen uit te komen met de houder van het keurmerk dan kan in het ergste geval het keurmerk tijdelijk of blijvend worden afgenomen.