De gedragscode

Gedragscode voor Sinterklazen en Pieten

Onderstaand vind u de verplichte gedragscode voor aangesloten partijen die ons keurmerk na een uitgebreide toetsing met hoge eisen mogen voeren.

Gedraging

Zowel Sinterklaas, de Pieten en eventuele andere personen die betrekking hebben tot de aangesloten partij gedragen zich netjes en correct. Onder de term netjes en correct verstaan wij de volgende punten: zijn kindvriendelijk, stellen zich beleefd op, praten algemeen beschaafd Nederlands zonder geforceerd schadelijk (kwetsend of racistisch) accent, maken geen rare opmerkingen, kunnen zich inleven in anderen hetzij kinderen, volwassenen en bejaarden, zijn niet racistisch en mogen niet onder invloed zijn van verdovende middelen zoals drugs en alcohol. Tevens is roken een no go zone.

Gedragingen die niet passen bij het Sinterklaasfeest of schade kunnen toebrengen aan het Sinterklaasfeest keuren wij ten strengste af.

Fysiek contact

Fysiek contact met personen zoals kinderen, volwassenen en bejaarden waar u geen direct contact mee heeft (dus niet uw eigen familie of gezin) wordt ten strengste afgekeurd in die zin dat geen enkel persoon die betrekking heeft tot de aangesloten partij op geen enkele wijze ongepast gedrag vertoont zoals bijvoorbeeld het geven van een kus (zowel niet op de mond als op de wang of een andere plaatst) of bijvoorbeeld het aanraken van de persoon op een plaats die als ongepast kan worden omschreven. Een knuffel, een high five of het schudden van handen is niet ongepast.

Uiteraard kan het voorkomen dat iemand bijvoorbeeld zelf een kus wilt geven, het omgaan met deze situatie lijkt erg lastig maar is vrij eenvoudig en dient correct worden uitgevoerd. Wij raden aan (indien u dit zelf ook oké vind) de kus te ontvangen op de hand of wang maar om geen kus terug te geven daar het in strijd is met onze gedragscode.

Uiterlijk voorkomen Sinterklaas en Piet

Zowel Sinterklaas, de Pieten en eventuele andere personen die betrekking hebben tot de aangesloten partij voorzien zichzelf van de algemene hygiëne die je zult verwachten van een persoon. Tevens is een ieder netjes gekleed in de gebruikelijke kleding en vertonen deze geen (ernstige) verkleuringen, slijtage of hebben deze geen ongebruikelijke geuren. Tevens draagt Sinterklaas passende nette schoenen (zwart of goud) en is het haarwerk van Sinterklaas schoon, fris, gekamd of geborsteld. Voor Pieten geld eveneens een verplichting met betrekking tot de schoenen die worden gedragen en het haarwerk dat wordt gedragen. Zo dragen Pieten dezelfde schoenen (zwart) en zijn deze in goede staat. Voor het haatwerk vereisen wij dat dit schoon, fris, gekamd of geborsteld is.

Roetveegpiet

Sint En Piet Keurmerk is fel tegen racisme en voorstander van Roetveegpieten. Gezien de huidige samenleving en de felle discussies m.b.t het getinte uiterlijk van de Pieten kunnen wij ons in leven in het feit dat dit kwetsend kan zijn voor een bepaalde groep mensen. Zo vinden wij het zwart schminken van Pieten met het dragen van lippenstift en goudkleurige oorbellen niet meer van deze tijd evenals het lopen met en het dragen van een “roe”. De nieuwe generatie wordt dan ook steeds moderner en met steeds meer verschillende mensen van verschillende komaf vormen wij samen een wereld waarin we met zijn allen moeten leven.

Echter zijn wij wel van mening dat iedereen water bij de wijn moet doen daar het Sinterklaasfeest niet gezien dient te worden als de viering van de verjaardag van “een machtig man met donkergetinte slaven” maar als de viering van de verjaardag van een vriendelijke, lieve man (ongeacht huidskleur) die samen met zijn Pieten (zoals vrienden en wederom ongeacht huidskleur) een groot feest maken met een bezoek aan ons prachtige land.

Een ieder persoon van welke afkomst dan ook dient welkom te zijn bij de aangesloten partij.

Het nakomen van afspraken

Alle aangesloten partijen komen gemaakte afspraken ten alle tijden na. Verhuurt u bijvoorbeeld Sinterklazen of Pieten voor huisbezoeken, zakelijke bezoeken of evenementen en bent u onverhoopt te laat bij het afgesproken adres door bijvoorbeeld een file dan dient dit tijdig te worden gemeld bij zowel de organisatie als de desbetreffende inhurende partij.

Bij onmacht gelden dan ook andere regels en is hier vaak vrijwel niets aan te doen (bijvoorbeeld bij een ongeluk).