Aanmelden

Een ieder die gemoeid is met het gebeuren omtrent Sinterklaas kan zich vrijblijvend aanmelden voor het Sint En Piet Keurmerk.

Vereisten

Iedereen die zich aanmeld voor het Sint En Piet Keurmerk wordt getoest / gescreend door de commissie alvorens deze in aanmerking komt voor het keurmerk.

De regels m.b.t het in ontvangst mogen nemen van het keurmerk zijn vastgesteld door het bestuur en verschillen niet per aanvrager.

Met het aanvragen van het keurmerk geeft u aan zich te houden aan de gedragscode en geeft u aan akkoord te zijn met zowel de criteria als de klachtenregeling.

Om een zo duidelijk beeld te schetsen van uw situatie kan het zijn dat er een bestuurslid een bezoek wilt brengen om te bekijken of u daadwerkelijk voldoet aan de gestelde eisen. Dit bezoek is dan doorslaggevend in het oordeel of u in aanmerking komt voor het keurmerk.

Komt u niet in aanmerking voor het keurmerk dan kunt u er voor kiezen wijzigingen aan te brengen in uw organisatie om alsnog het keurmerk te verkrijgen. Komt u wel in aanmerking voor het keurmerk en wilt u de aanmelding voortzetten dan betaald u eenmalig administratiekosten €50 (TIJDELIJK GEEN KOSTEN!).

Om de twee jaar vind een controle plaatst voor de verlenging van het keurmerk: voldoet u aan de gestelde eisen en regels? Dan kan het keurmerk kosteloos worden verlengd.

Aanmelden

Neem vrijblijvend contact met ons op als u zich wilt aanmelden voor ons keurmerk. Wij zullen uw aanvraag uitgebreid toetsen.

Alvorens het indienen van uw aanvraag is het belangrijk te kijken of u voldoet aan de gestelde eisen. Op basis hiervan wordt een keurmerk namelijk toegezegd.

Aanvragen zonder K.v.K nummer nemen wij niet in behandeling.